We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Wanneer je op ok klikt ga je hiermee akkoord. Hier kun je meer lezen over ons cookie gebruik. 

PRIVACYBELEID

Music Shop Europe B.V. streeft ernaar uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en in acht te nemen.
In dit beleid wordt de basis omschreven, waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, zullen worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, openbaar gemaakt en op andere wijze door ons verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om inzicht te krijgen in onze zienswijzen en omgang met uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze behandelen.
Music Shop Europe B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens, welke zij van u verzamelt of anderszins ontvangt. Dit houdt in, dat de doeleinden en middelen van verwerking van uw persoonsgegevens door haar worden bepaald. Uw persoonlijke gegevens worden echter overeenkomstig dit beleid verwerkt.
 1. DefinitiesIn dit beleid:
  1. verwijst wij / onze / ons naar Music Shop Europe B.V.; en
  2. betekent persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een betrokkene), met inbegrip van "persoonlijk identificeerbare informatie", zoals die term in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. Informatie die wij over u verzamelen; beleid met betrekking tot kinderen
  1. Wij zullen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken:
   1. Informatie die u ons verstrekt. Dit betreft informatie over u die u ons verstrekt door contact met ons op te nemen via onze website of door online formulieren in te vullen op onze website www.musicshopeurope.com, www.musicshopeurope.fr, www.musicshopeurope.de, www.musicshopeurope.it, www.musicshopeurope.be, www.musicshopeurope.es, www.musicshopeurope.co.uk, www.musicshopeurope.at, www.musicshopeurope.ch, www.bandmusicshop.com, www.bandmusicshop.fr, www.bandmusicshop.de, www.bandmusicshop.it, www.bandmusicshop.be, www.bandmusicshop.es, www.bandmusicshop.co.uk, www.bandmusicshop.at, www.bandmusicshop.ch (onze site of onze website), door communicatie met ons via telefoon, e-mail of anderszins, door producten of diensten bij ons te bestellen, of door recensies op onze site te plaatsen. De informatie die u ons verstrekt kan bestaan uit: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer; uw adres/verzendadres (inclusief straat, stad, staat/provincie, postcode en landcode); uw factuur/betalingsgegevens (inclusief naam van de kaarthouder, telefoon overdag, factuuradres, kaarttype, laatste 4 cijfers van het creditcardnummer, en/of PayPal transactie-ID – Let wel dat er geen gevoelige creditcardgegevens, zoals creditcardnummer, kaartbeveiligingscode en vervaldatum worden opgeslagen in onze systemen, en dat deze ook niet door een van onze processen stromen. Alle creditcardgegevens worden verwerkt door onze PCI-conforme betalingsverwerker CM Payments). Waar zulks van toepassing is, uw functietitel, de naam van uw bedrijf/werkgever en de contactgegevens van uw werk, inclusief telefoonnummer en adres; en, indien u een muziekleraar of andere muziekprofessional bent, naast de informatie zoals hierboven tevens gegevens over het type muziek dat u onderwijst of uw professionele functie en uw lidmaatschap van een onderwijsvereniging of andere organisatie voor muziekprofessionals. Houd er rekening mee dat als u ons niet de informatie verstrekt waar wij om vragen, wij mogelijk niet in staat zijn om producten of diensten aan u te leveren of op andere wijze aan uw eisen te voldoen. Het is van belang dat wij actuele informatie over u bewaren; u wordt derhalve verzocht ons van de nodige updates te voorzien.
   2. Informatie die wij over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek van u aan onze site verzamelen wij doorgaans automatisch de volgende informatie:
    1. technische informatie, waaronder het internetprotocol- (IP-)adres dat wordt gebruikt om uw computer of ander apparaat met het internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens en informatie over uw computer of ander apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met onze site, waaronder het type en de versie van de browser, de instelling van de tijdzone, de typen en versies van de browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform;
    2. informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd), producten of diensten die u hebt bekeken of gezocht, paginareactietijden, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.
    3. Wij verzamelen ook gegevens over persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of in overweging genomen, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -trends, en het gebruik van promotiecodes, in verband met onze producten en diensten.
   3. Informatie die wij ontvangen van andere bronnen. Dit betreft informatie die wij over u ontvangen indien u gebruik maakt van een van onze andere websites die wij exploiteren of andere diensten die wij aanbieden. Wij werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekinformatie en kredietinformatiebureaus) die informatie over u aan ons kunnen verstrekken. We zullen u op de hoogte stellen wanneer wij van hen informatie over u ontvangen en de doeleinden waarvoor wij die informatie willen gebruiken.
  2. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, maak dan geen gebruik van deze website en bestel geen producten of diensten bij ons. Vraag in plaats daarvan een volwassene, zoals uw ouder of voogd, om deze zaken namens u te doen.
 3. CookiesOnze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons teven in staat om onze site te verbeteren. Zie ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.
 4. Gebruik van de informatie
  1. We houden ons aan de wet. Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor zover de wet ons dat toestaat. In het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (de AVG) zijn wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens aangewezen op de volgende rechtsgrondslagen:
   1. wanneer het nodig is om een contract uit te voeren dat we met u hebben afgesloten of op het punt staan af te sluiten;
   2. wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren boven die belangen. Ons gerechtvaardigd belang betekent ons belang bij het uitvoeren en beheren van onze zaken, inclusief het in staat stellen van ons om u en onze andere klanten te voorzien van optimale producten en diensten en de beste en veiligste ervaring in onze omgang met ons. Bij het beoordelen van onze gerechtvaardigde belangen zorgen we ervoor dat we alle mogelijke gevolgen (zowel positieve als negatieve) voor u en anderen en uw rechten in overweging nemen en tegen elkaar afwegen;
   3. voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven.
  2. Informatie die u ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken:
   1. om een aanvraag van u te verwerken, of om te reageren op een blijk van belangstelling van u voor één of meer van onze producten en diensten;
   2. om onze verplichtingen die voortvloeien uit de tussen u en ons gesloten contracten uit te voeren en u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt of afneemt;
   3. om betalingen te innen voor producten of diensten die u bij ons koopt;
   4. om beoordelingen die u op onze site plaatst te modereren en te publiceren;
   5. om u te voorzien van nieuwsbrieven;
   6. om u te voorzien van informatie over andere producten en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u reeds heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld;
   7. om u te voorzien van informatie over andere producten en diensten die wij of onze Corporate Affiliates (zoals hieronder gedefinieerd) aanbieden, welke complementair zijn aan of gerelateerd zijn aan die welke u reeds heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld. Dit kan producten en diensten omvatten die wij of onze Corporate Affiliates beschikbaar stellen via één of meer van onze andere websites of de websites van dergelijke Corporate Affiliates;
   8. om uw informatie aan onze marketingafdeling te verstrekken die contact met u kan opnemen om feedback en opmerkingen over onze producten of diensten te vragen of om informatie aan u te verstrekken die voor u van belang kan zijn;
   9. om u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, of om geselecteerde derden toe te staan deze aan u te verstrekken. In geval u een bestaande klant bent, zullen wij uitsluitend via elektronische middelen (zoals e-mail of SMS) contact met u opnemen met informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent, en als wij toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens door geselecteerde derden, nemen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u op als u daarmee heeft ingestemd. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat wij uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u uw toestemming intrekken door contact op te nemen met info@musicshopeurope.com;
   10. om u te informeren over wijzigingen in onze producten of diensten;
   11. om te trachten ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer of ander apparaat wordt gepresenteerd;
  3. Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:
   1. voor het beheer van onze site en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
   2. om onze site te verbeteren om te trachten ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer of ander apparaat wordt gepresenteerd;
   3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen;
   4. als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
   5. om de effectiviteit van reclame te meten of te begrijpen die wij u en anderen aanbieden, en om relevante reclame aan u te leveren;
   6. om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over producten of diensten die u of hen kunnen interesseren;
  4. Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen. Wij gebruiken deze informatie om deze te combineren met informatie die u aan ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. We zullen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat wij ontvangen).
 5. Openbaarmaking van uw informatie
  1. U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te delen met geselecteerde derden, waaronder:
   1. dienstverleners die klantenservicetoepassingen aan ons leveren om ons beter in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om informatie of bijstand;
   2. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met u of hen aangaan, bijvoorbeeld dienstverleners van verzenddiensten om uw orders voor fysieke producten uit te voeren;
   3. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u;
   4. dienstverleners die ons diensten verlenen met betrekking tot marketing, om ons te helpen bij de marketing aan u zoals hierboven beschreven;
   5. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen te kunnen aanbieden;
   6. cloud-dienstverleners, met inbegrip van de leverancier die deze website host, voor opslagdoeleinden en dergelijke hosting; en
   7. analytics en search engine providers die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.
  2. Google Analytics. Houd er in het bijzonder rekening mee dat onze site gebruik maakt van Google Analytics, met inbegrip van de functies voor gegevensrapportage. De informatie die door Google Analytics wordt verzameld, omvat, maar is niet beperkt tot webstatistieken. Voor informatie over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, zie de site "How Google uses data when you use our partners' sites or apps", momenteel te vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/. Voor informatie over de opt-out van Google Analytics, raden wij u aan om de website van Google te bezoeken, inclusief de lijst van momenteel beschikbare opt-out opties die momenteel te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
   Niet volgen. De term "Do Not Track" verwijst naar een HTTP-header die door bepaalde webbrowsers wordt aangeboden om te verzoeken dat websites afzien van het volgen van de gebruiker. Wij ondernemen geen actie naar aanleiding van geautomatiseerde Do Not Track-verzoeken. Als u echter wilt stoppen met dergelijke tracering, neem dan contact met ons op met uw verzoek, met behulp van onze contactgegevens die hieronder worden vermeld. .
  3. Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken:
   1. indien Music Shop Europe B.V. of al haar activa of het betreffende deel van haar activa door een derde partij worden verworven, in welk geval de persoonsgegevens die zij over haar klanten (of de relevante klanten) bezit één van de overgedragen activa zal zijn; of
   2. indien wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om: te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om onze standaardvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Music Shop Europe B.V., onze klanten, of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico.
   3. indien we onze activiteiten staken of een aanvraag indienen of een aanvraag hebben ingediend in een faillissements-, reorganisatie- of soortgelijke procedure; of
   4. aan onze Corporate Affiliates; in het kader van dit privacybeleid: "Corporate Affiliate" betekent elke persoon of entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van Music Shop Europe B.V., al dan niet door eigendom; en zeggenschap betekent het hebben, direct of indirect, van de bevoegdheid om het management, het beleid of de activiteiten van een entiteit te besturen of te doen besturen, al dan niet door eigendom van vijftig procent (50%) of meer van de stemgerechtigde effecten, al dan niet door middel van een contract.
 6. De locatie waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan
  1. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers. Deze kunnen zich overal ter wereld bevinden, ook in de Verenigde Staten. Zie hieronder met betrekking tot de internationale overdracht van persoonsgegevens.
  2. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om te trachten ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dit omvat tevens de versleuteling van bepaalde informatie.
  3. Wij zullen tevens verlangen dat derden aan wie wij uw persoonsgegevens bekendmaken, passende maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze niet gebruiken, behalve voor de doeleinden waarvoor wij deze gegevens aan hen bekendmaken.
 7. Internationale overdracht van persoonsgegevens
  1. Veel van onze externe derden aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven zoals hierboven beschreven, zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.
  2. Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste één van de volgende waarborgen wordt toegepast:
   1. Wanneer we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruik maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als die welke zij in Europa heeft. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.
   2. Wanneer we gebruik maken van providers die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield dat hen verplicht een vergelijkbare bescherming te bieden als persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.
  3. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER.
 8. Bewaring van persoonsgegevens
  1. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld.
  2. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van die persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Indien wij op grond van de wet verplicht zijn om informatie over onze klanten of hun interacties met ons te bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor zover dat nodig is om aan die wet te voldoen.
  3. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
 9. Uw wettelijke rechten
  1. Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op:
   1. een verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek toegang door betrokkene"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
   2. Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt mogelijk dienen te controleren.
   3. Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen in bepaalde andere omstandigheden, namelijk wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij kunnen echter niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering voldoen op grond van bepaalde juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
   4. Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons verlaten op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en u zich in een bepaalde situatie bevindt, waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om uw gegevens te verwerken waardoor uw rechten en vrijheden terzijde worden geschoven.
   5. Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
   6. Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een andere persoon of entiteit. In dat geval zullen wij u, of de persoon of entiteit aan wie u uw persoonsgegevens wilt doorgeven, uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen.
   7. Te allen tijde intrekking van de toestemming wanneer wij ons verlaten op de toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming intrekt. Indien u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.
   8. Het indienen van een klacht bij het College Bescherming Persoonsgegevens of een andere toepasselijke toezichthouder. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven, omdat wij uw klacht graag wensen op te lossen.
  2. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, controleren, corrigeren of laten wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt dat wij een afschrift van uw persoonsgegevens aan een andere partij doorgeven, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
 10. Andere websitesOnze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites of apps van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites of apps volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites en apps hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites of apps verstrekt.
 11. Wijzigingen in ons privacybeleidEventuele wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Raadpleeg deze pagina regelmatig om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid in te zien.
 12. Contact opnemenWij ontvangen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid welke dienen te worden gericht aan help@musicshopeurope.com. .
CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT POLICY
(PRIVACYWET CALIFORNIË VOOR CONSUMENTEN)

 1. Privacyverklaring voor inwoners van Californië: Dit artikel 13 is uitsluitend van toepassing voor zover wij als onderneming (zoals opgenomen in de California Consumer Privacy Act van 2018 (samen met de daaronder afgekondigde regelgeving, de "CCPA") onder de CCPA zijn geregeld. Dit artikel 13 is uitsluitend op u van toepassing als u een ingezetene van Californië bent.Overeenkomstig dit artikel 13 betekent "verkopen" (met inbegrip van alle grammaticale verbuigingen daarvan) het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen communiceren van consumentengegevens (zoals hieronder omschreven) aan een andere onderneming of een derde partij tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding.
  "Verkopen" omvat niet (i) het op uw aanwijzing bekendmaken van consumentengegevens aan een derde partij, op voorwaarde dat deze derde partij de consumentengegevens niet verkoopt, behalve in overeenstemming met de CCPA, (ii) wanneer u bewust communiceert met een derde partij via onze producten of diensten, op voorwaarde dat deze derde partij de consumentengegevens niet tevens verkoopt, (iii) het gebruiken of delen van uw consumentengegevens met een serviceprovider voor zover dit nodig is voor zakelijke doeleinden, op voorwaarde dat deze serviceprovider zijn diensten aanbiedt op Music Shop Europe B.V. en op voorwaarde dat de serviceprovider de consumentengegevens niet verder verzamelt, verkoopt of gebruikt, behalve voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van het bedrijfsdoel, of (iv) het overdragen van uw consumentengegevens aan een derde als onderdeel van een fusie, overname, faillissement of andere transactie waarbij de derde de zeggenschap over Music Shop Europe B.V. of een deel daarvan op zich neemt, op voorwaarde dat de informatie wordt gebruikt of gedeeld met de CCPA.
  Waar dit als zodanig in dit privacybeleid wordt vermeld, stelt de CCPA tot 1 januari 2021 consumentengegevens die een schriftelijke of mondelinge mededeling van Business-to-Business ("B2B-consumentengegevens") weergeeft, vrij van een aantal van haar eisen, met dien verstande dat dergelijke vrijstellingen niet van toepassing zijn vanaf en na 1 januari 2021.
  1. Verzamelde consumentengegevens: Wij verzamelen informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, verwijst naar, in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met bepaalde inwoners, apparaten of huishoudens in Californië ("consumentengegevens"). Consumentengegevens omvat geen geïdentificeerde of geaggregeerde informatie, openbaar beschikbare informatie uit overheidsdossiers, of enige andere informatie die is uitgezonderd van de definitie van "persoonlijke informatie" volgens de CCPA, of enige informatie die anderszins niet is gereguleerd door de CCPA. In het bijzonder hebben wij in de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën consumentengegevens verzameld van ingezetenen, huishoudens of apparaten in Californië:
   CategorieVoorbeeldenZakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we consumentengegevens verzamelen en gebruiken
   A. IdentificatorsNaam; e-mailadres; telefoonnummer; en adres (zoals stad, staat/provincie, postcode en landcode).Voor de zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid.
   B. Persoonlijke gegevenscategorieën die zijn opgenomen in de California Customer Records-statuten (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).Naam; e-mailadres; telefoonnummer; adres (zoals stad, staat/provincie, postcode en landcode); en factuur/betaalinformatie (zoals naam kaarthouder, factuuradres, cardtype, laatste 4 cijfers van het creditcardnummer, en/of PayPal-transactie-ID.Voor de zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid.
   C. Commerciële gegevensRegistratie van aangekochte, verkregen of in overweging genomen persoonlijke eigendommen, producten of diensten; en/of andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -trends, en het gebruik van promotiecodes, in verband met onze producten en diensten.Voor de zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid.
   D. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit.Technische informatie, inclusief het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer of ander apparaat aan te sluiten op het internet; uw aanmeldingsgegevens; informatie over uw computer of ander apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met onze site, inclusief browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en -versies, besturingssysteem en -platform; informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL, clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd), producten of diensten die u hebt bekeken of gezocht, paginareactietijden, downloadfouten, duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om van de pagina af te bladeren.Voor de zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid.
   E. Professionele of werkgerelateerde gegevens.Functieomschrijving; bedrijfs-/werkgeversnaam; werkcontactgegevens, inclusief telefoonnummer en adres; en, indien u muziekdocent of andere muziekprofessional bent, gegevens over het soort muziek dat u onderwijst of uw professionele rol, en uw lidmaatschap van een onderwijsvereniging of andere organisatie voor muziekprofessionals.Voor de zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid.
   F. Afgeleiden uit andere persoonlijke informatie.Afgeleiden die persoonlijke voorkeuren en smaak weergeven.Voor de zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid.
  2. Gebruik van consumentengegevens; Categorieën van bronnen: Wij gebruiken de consumentengegevens voor de zakelijke of commerciële doeleinden die in de bovenstaande tabel worden beschreven en op de wijze zoals beschreven in paragraaf 3 en 4 van dit privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens.
   Met betrekking tot de categorieën van bronnen waaruit consumentengegevens wordt verzameld, verzamelen wij de consumentengegevens die u aan ons verstrekt. Wij ontvangen ook informatie die op een andere wijze wordt verzameld wanneer u onze website gebruikt, inclusief zoals beschreven in Sectie 2(a)(ii) en 3.
   Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van één van onze andere websites of andere diensten die wij aanbieden. Wij werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekinformatie en kredietinformatiebureaus) die informatie over u aan ons kunnen verstrekken.
  3. Openbaarmaking van consumentengegevens voor een zakelijk of commercieel doel: Music Shop Europe B.V. kan uw consumentengegevens zoals beschreven in de bovenstaande tabel openbaar maken aan een derde partij voor een zakelijk of commercieel doel, zoals beschreven in de bovenstaande tabel en in paragraaf 5 van dit privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens. In de afgelopen twaalf (12) maanden heeft Music Shop Europe B.V. de in de onderstaande tabel beschreven categorieën consumentengegevens (zoals verder beschreven in paragraaf 13.1) voor een zakelijk of commercieel doel bekendgemaakt aan de volgende categorieën derden (zoals verder beschreven in paragraaf 5 van dit privacybeleid):
   CategorieCategorieën van derden aan wie wij in de afgelopen twaalf (12) maanden consumentengegevens hebben verstrekt voor zakelijke of commerciële doeleinden.
   A. Identificators
   1. dienstverleners die klantenservicetoepassingen aan ons leveren om ons beter in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om informatie of bijstand;
   2. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met u of hen aangaan, bijvoorbeeld leveranciers van verzenddiensten voor de uitvoering van uw bestellingen van fysieke producten;
   3. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u;
   4. entiteiten die ons diensten verlenen met betrekking tot marketing, om ons te helpen bij de marketing aan u zoals hierboven beschreven;
   5. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden;
   6. cloudserviceproviders, met inbegrip van de dienstverlener die deze website host, voor de opslag en dergelijke hosting;
   7. analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site; en
   8. Corporate affiliates.
   B. Persoonlijke gegevenscategorieën die zijn opgenomen in de California Customer Records-statuten (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), met dien verstande dat deze openbaarmaking alleen van toepassing is op gegevenselementen die zijn opgesomd in artikel 13.1.B, doch niet tevens in artikel 13.1.A (Identificators).
   1. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u.
   C. Commerciële gegevens
   1. entiteiten die klantenservicetoepassingen aan ons leveren om ons beter in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om gegevens of bijstand;
   2. zakelijke partners, dienstverleners en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij met u of hen aangaan, bijvoorbeeld leveranciers van verzenddiensten voor de uitvoering van uw bestellingen van fysieke producten;
   3. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u;
   4. dienstverleners die ons diensten verlenen met betrekking tot marketing, om ons te helpen bij de marketing aan u zoals hierboven beschreven;
   5. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden ;
   6. cloudserviceproviders, met inbegrip van de leverancier die deze website host, voor de opslag en dergelijke hosting;
   7. analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site; en
   8. Corporate affiliates.
   D. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit
   1. dienstverleners die klantenservicetoepassingen aan ons leveren om ons beter in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om informatie of bijstand;
   2. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij met u of hen aangaan, bijvoorbeeld leveranciers van verzenddiensten voor de uitvoering van uw bestellingen van fysieke producten;
   3. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u;
   4. dienstverleners die ons diensten verlenen met betrekking tot marketing, om ons te helpen bij de marketing aan u zoals hierboven beschreven;
   5. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden;
   6. cloudserviceproviders, met inbegrip van de dienstverlener die deze website host, voor de opslag en dergelijke hosting;
   7. analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site; en
   8. Corporate affiliates.
   E. Professionele of werkgerelateerde gegevens.
   1. dienstverleners die klantenservicetoepassingen aan ons leveren om ons beter in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om informatie of bijstand;
   2. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij met u of hen aangaan, bijvoorbeeld leveranciers van verzenddiensten voor de uitvoering van uw bestellingen van fysieke producten;
   3. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u;
   4. dienstverleners die ons diensten verlenen met betrekking tot marketing, om ons te helpen bij de marketing aan u zoals hierboven beschreven;
   5. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden;
   6. cloudserviceproviders, met inbegrip van de dienstverlener die deze website host, voor de opslag en dergelijke hosting;
   7. analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site; en
   8. Corporate affiliates.
   F. Conclusies uit andere persoonlijke gegevens.
   1. dienstverleners die klantenservicetoepassingen aan ons leveren om ons beter in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om informatie of bijstand;
   2. zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij met u of hen aangaan, bijvoorbeeld leveranciers van verzenddiensten voor de uitvoering van uw bestellingen van fysieke producten;
   3. creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders, met het oog op het verrichten van betalingen door of aan u;
   4. dienstverleners die ons diensten verlenen met betrekking tot marketing, om ons te helpen bij de marketing aan u zoals hierboven beschreven;
   5. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden;
   6. cloudserviceproviders, met inbegrip van de dienstverlener die deze website host, voor de opslag en dergelijke hosting;
   7. analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site; en
   8. Corporate affiliates.
  4. Verkoop van consumentengegevens: Music Shop Europe B.V. heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden geen consumentengegevens verkocht en zal dat ook niet doen.
  5. Rechten en keuzes van inwoners van Californië: De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun consumentengegevens. In dit artikel 13.5 worden uw CCPA-rechten beschreven (voor zover die op u van toepassing zijn) en wordt uitgelegd hoe u die rechten kunt uitoefenen.
   1. Toegang tot specifieke informatie en rechten inzake gegevensportabiliteit: U heeft mogelijk het recht om Music Shop Europe B.V. te verzoeken bepaalde informatie over de verzameling en het gebruik van uw consumentengegevens in de afgelopen 12 maanden aan u te verstrekken. Zodra wij uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd (op de wijze zoals beschreven in paragraaf 13.6 hieronder), zullen wij u, voor zover vereist door de CCPA, op de hoogte stellen van:
    1. De categorieën van consumentengegevens die wij over u hebben verzameld.
    2. De categorieën van bronnen voor de consumentengegevens die wij over u hebben verzameld.
    3. Ons zakelijk of commercieel doel voor het verzamelen van die consumentengegevens.
    4. De categorieën van derden met wie wij die consumentengegevens delen.
    5. De specifieke stukken consumentengegevens die wij over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensportabiliteit genoemd).
    6. In geval wij uw consumentengegevens openbaar maken voor een zakelijk of commercieel doel, een lijst met bekendmakingen voor een zakelijk of commercieel doel, met vermelding van de categorieën consumentengegevens die elke categorie van ontvangers heeft verkregen.
   2. Wij zullen bovengenoemde toegangs- en gegevensportabiliteitsrechten voor B2B-consumentengegevens niet vóór 1 januari 2021 ter beschikking stellen.
   3. Recht op verzoek om verwijdering: U heeft het recht om Music Shop Europe B.V. te verzoeken om uw consumentengegevens die wij van u hebben verzameld en bewaard te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij een verifieerbaar verzoek van u ontvangen en bevestigen (indien u ingezetene van Californië bent) op de wijze zoals beschreven in paragraaf 13.6 hieronder ("verifieerbaar consumentenverzoek"), zullen wij uw consumentengegevens uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om deze te verwijderen), tenzij een uitzondering van toepassing is. Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren indien het voor ons of onze serviceprovider(s) noodzakelijk is om de informatie te bewaren, om:
    1. De transactie te voltooien waarvoor wij de consumentengegevens hebben verzameld, een product of dienst te leveren waar u om heeft gevraagd, acties te nemen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, aan de voorwaarden te voldoen van een schriftelijke garantie of terugroeping van producten in overeenstemming met de federale wetgeving, of op een andere wijze onze overeenkomst met u uit te voeren.
    2. Veiligheidsincidenten op te sporen, bescherming te bieden tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
    3. Producten of -diensten om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten onbruikbaar te maken.
    4. De vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument om zijn recht op vrije meningsuiting uit te oefenen of de uitoefening van een ander recht waarin de wet voorziet.
    5. Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 e.v. ).
    6. Mee te doen aan openbaar of door vakgenoten beoordeeld wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de verwezenlijking van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, met uw toestemming waarbij u vooraf bent geïnformeerd.
    7. Uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijk is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
    8. Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
    9. Overig intern en rechtmatig gebruik te maken van die informatie die overeenstemt met de context waarin u ze heeft verstrekt.
   4. Wij zullen de bovengenoemde verwijderingsrechten voor B2B-consumentengegevens niet vóór 1 januari 2021 verstrekken.
  6. Uitoefening van rechten inzake toegang, gegevensportabiliteit en verwijdering:
   1. Teneinde de in paragraaf 13.5 beschreven rechten inzake toegang, portabiliteit en verwijdering uit te oefenen, dient u een verifieerbaar verzoek van de consument bij ons in te dienen: (1) telefonisch met ons contact op te nemen op een van de telefoonnummers die vermeld staan op onze contactgegevenspagina; of (2) contact met ons op te nemen in overeenstemming met paragraaf 12. Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u op te treden (zoals een bevoegde vertegenwoordiger), mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw consumentengegevens. U kunt ook een verifieerbaar consumentenverzoek doen namens uw minderjarige kind. U mag binnen een periode van 12 maanden niet meer dan twee keer een verifieerbaar verzoek van een consument indienen voor toegang of gegevensportabiliteit. Het verifieerbare verzoek van de consument dient:(i) voldoende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen om redelijkerwijs te controleren of u de persoon bent waarover wij consumentengegevens hebben verzameld of een bevoegde vertegenwoordiger; en (ii) uw verzoek voldoende gedetailleerd te beschrijven om ons in staat te stellen het goed te begrijpen, te evalueren en er op te reageren. Wij kunnen niet op uw verzoek reageren of u consumentengegevens verstrekken als wij uw identiteit of de bevoegdheid om het verzoek te doen en de consumentengegevens met betrekking tot u te bevestigen, niet kunnen verifiëren. Voor het doen van een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. Wij zullen de consumentengegevens die in een verifieerbaar consumentenverzoek wordt verstrekt, uitsluitend gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de aanvrager te verifiëren om het verzoek in te dienen. Wij gebruiken het volgende proces om consumentenverzoeken te verifiëren:
    • Verificatie per e-mail
    • Extra vragen ter identificatie van de rekening, indien nodig.
   2. Wij streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument te reageren. Indien wij meer tijd nodig hebben (tot negentig (90) dagen), zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de verlengingstermijn. Wanneer u een account bij ons heeft, kunnen wij onze schriftelijke reactie op dat account aanleveren. Indien u geen account bij ons heeft, leveren wij onze schriftelijke reactie naar keuze per post of per e-mail. De door ons verstrekte informatie heeft uitsluitend betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek van de consument. In het antwoord dat wij geven, wordt tevens uitgelegd waarom wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, waar van toepassing. Voor verzoeken om portabiliteit van gegevens zullen wij een formaat kiezen dat gemakkelijk te gebruiken is en dat u in staat moet stellen de informatie ongehinderd van de ene naar de andere entiteit over te dragen. Indien uw verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, kunnen wij ofwel een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of de communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie, ofwel weigeren om aan het verzoek te voldoen en u op de hoogte stellen van de reden voor het weigeren van het verzoek.
  7. Non-discriminatie Wij zullen geen onderscheid maken bij de uitoefening van uw CCPA-rechten, met inbegrip van, tenzij toegestaan door de CCPA, door:
   1. Het ontzeggen van goederen of diensten.
   2. Het in rekening brengen van verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten, onder meer door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes.
   3. Het bieden van een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten.
   4. Aan te geven dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten kunt krijgen.

COOKIEBELEID

Informatie over ons gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons tevens in staat om onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.
Wij maken gebruik van de volgende cookies:
 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde delen van onze website, gebruik te maken van een winkelwagen of gebruik te maken van e-billing diensten.
 • Analytische/prestatiegerichte cookies. Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze er gebruik van maken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteitcookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
 • Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties op de website relevanter te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.
Meer informatie over de individuele cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, treft u aan in de onderstaande tabel:
CookieWebsiteDoelTijdsduur
.ASPXAUTH_SSMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie wordt gebruikt om onze website u te laten herkennen wanneer u onze website gebruiktSessie
GuestCheckoutMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie wordt gebruikt om het type winkelwagen te volgen dat is gekoppeld aan uw sessie op onze website Sessie
LanguageIdMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie wordt gebruikt om de weergavetaal op onze website te volgenGeen
__RequestVerificationTokenMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie is nodig zodat onze website u kunt herkennen wanneer u onze site gebruikt Geen
BasketMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie wordt gebruikt om de winkelwagen te volgen die is gekoppeld aan uw sessie op onze website Geen
cookies-policy-statusMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie wordt gebruikt om de acceptatiestatus van cookies op onze website bij te houden90 dagen
LastViewedProductsMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie zorgt ervoor dat we de producten kunnen nagaan die u voor het laatst op onze website hebt bekekenSessie
GlidCountryIdMusic Shop Europe \ Band Music ShopDeze cookie stelt ons in staat om een landvoorkeur toe te passen voor voorraad en prijzen op onze website op basis van hoe u bent doorverwezenSessie
_ccCtCampaignerDeze cookie zorgt ervoor dat we de verkopen kunnen volgen die zijn gegenereerd via e-mailcampagnes30 dagen
_cavisitChannel AdvisorDeze cookie wordt gebruikt om bezoeken bij te houden die zijn binnengekomen via links die worden beheerd door onze partner Channel Advisor< 1 dag
_fbpfacebookDeze cookie wordt gebruikt om relevantere advertenties op het Facebook-platform aan te bieden 90 dagen
_gaGoogleDeze cookie stelt ons in staat om onze doelgroep grootte en het gebruikspatroon in te schatten met Google Analytics730 dagen
_gat_UA-55571784-1GoogleDeze cookie stelt ons in staat om onze doelgroep grootte en het gebruikspatroon in te schatten met Google Analytics< 1 dag
_gat_UA-65904245-1GoogleDeze cookie stelt ons in staat om onze doelgroep grootte en het gebruikspatroon in te schatten met Google Analytics< 1 dag
_gcl_auGoogleDeze cookie wordt gebruikt door Google Adsense om de doeltreffendheid van hun diensten die op ons platform worden gebruikt te volgen90 dagen
_gidGoogleDeze cookie stelt ons in staat om onze doelgroep grootte en het gebruikspatroon in te schatten met Google Analytics1 dag
Houd er rekening mee dat ook derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals diensten voor traffic analysis services) gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie-cookies of targeting cookies.

U blokkeert cookies door de instelling van uw browser in te schakelen waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot onze site of delen ervan.

Laatst bijgewerkt: 26 jan 2022
Aan het laden
Aan het laden